­
جشنواره همراهان همیشگی دوسه | سال 1397
جشنواره همراهان همیشگی دوسه | سال ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ ۴:۴۵ ب.ظ | ۰ comments

جشنواره همراهان همیشگی دوسه در تاریخ ۹۷/۱۰/۲۰ آغاز و در ۹۷/۱۰/۲۷ به پایان رسید. کسانی که پیج doucce.iran@ را فالو نموده اند، پست ها را لایک کرده و همچنین دوستانشان را در زیر پست ها تگ (منشن)[…]

جشنواره یلدا دوسه | سال ۱۳۹۷
جشنواره یلدا دوسه | سال ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ ۹:۱۹ ق.ظ | ۰ comments

جشنواره یلدای دوسه در تاریخ ۹۷/۰۹/۲۹ آغاز و در ۹۷/۱۰/۰۲ به پایان رسید. کسانی که عکس سفره یلدا را از طریق دایرکت برای پیج doucce.iran@ ارسال نموده اند، در جشنواره یلدای دوسه شرکت داده شده اند. ده[…]

جشنواره ریمل های دوسه | سال ۱۳۹۷
جشنواره ریمل های دوسه | سال ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ۱۱:۱۴ ق.ظ | ۰ comments

جشنواره ریمل های دوسه در تاریخ ۹۷/۰۸/۱۸ آغاز و ۹۷/۰۸/۲۶ به پایان رسید. کسانی که ویژگی ریمل های دوسه (پانک، بمباستیک و مکس لش) را از طریق دایرکت برای پیج doucce.iran@ ارسال و پیج دوسه را فالو[…]

جشنواره عکس ریمل پانک دوسه | سال ۱۳۹۷
جشنواره عکس ریمل پانک دوسه | سال ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ۱۰:۰۷ ق.ظ | ۰ comments

جشنواره عکس ریمل پانک دوسه در تاریخ ۹۷/۰۵/۰۸ آغاز و ۹۷/۰۵/۱۸ به پایان رسید. کسانی که عکس ریمل پانک دوسه ای که از نمایندگان معتبر تهیه کرده اند، را از طریق دایرکت برای پیج doucce.iran@ ارسال، پیج[…]

دومین جشنواره تگ دوسه | سال ۱۳۹۷
دومین جشنواره تگ دوسه | سال ۱۳۹۷
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۱۱:۳۹ ق.ظ | ۰ comments

دومین جشنواره تگ دوسه در تاریخ ۹۷/۰۳/۰۳ آغاز و در ۹۷/۰۳/۳۱ به پایان رسید. کسانی که پیج doucce.iran@ و viitriin_store@ را فالو و دوستانشان را زیر پست های پیج دوسه تگ یا منشن نموده اند، در دومین[…]

فقط یک روز تا پایان فستیوال مشتری وفادار دوسه …
۱۳۹۶/۰۵/۲۵ ۸:۳۵ ق.ظ | ۰ comments

فستیوال بزرگ مشتری وفادار دوسه به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. برای شرکت و برنده شدن تنها کافی است نمونه اصلی ریمل دوسه را از نزدیکترین نمایندگی های معتبر سراسر کشور که نشانی آنها در سایت[…]

فقط دو روز تا پایان فستیوال مشتری وفادار دوسه …
۱۳۹۶/۰۵/۲۴ ۸:۳۳ ق.ظ | ۰ comments

فستیوال بزرگ مشتری وفادار دوسه به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. برای شرکت و برنده شدن تنها کافی است نمونه اصلی ریمل دوسه را از نزدیکترین نمایندگی های معتبر سراسر کشور که نشانی آنها در سایت[…]

فقط سه روز تا پایان فستیوال مشتری وفادار دوسه …
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ۸:۳۶ ق.ظ | ۰ comments

فستیوال بزرگ مشتری وفادار دوسه به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. برای شرکت و برنده شدن تنها کافی است نمونه اصلی ریمل دوسه را از نزدیکترین نمایندگی های معتبر سراسر کشور که نشانی آنها در سایت[…]

فقط چهار روز تا پایان فستیوال مشتری وفادار دوسه …
۱۳۹۶/۰۵/۲۲ ۸:۵۹ ق.ظ | ۰ comments

فستیوال بزرگ مشتری وفادار دوسه به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. برای شرکت و برنده شدن تنها کافی است نمونه اصلی ریمل دوسه را از نزدیکترین نمایندگی های معتبر سراسر کشور که نشانی آنها در سایت[…]

فقط پنج روز تا پایان فستیوال مشتری وفادار دوسه …
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ ۸:۴۷ ق.ظ | ۰ comments

فستیوال بزرگ مشتری وفادار دوسه به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. برای شرکت و برنده شدن تنها کافی است نمونه اصلی ریمل دوسه را از نزدیکترین نمایندگی های معتبر سراسر کشور که نشانی آنها در سایت[…]