­

درباره مدیریت

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
تاکنون مدیریت از مطالب وبلاگ 11 ایجاد شده است

فستیوال طرح مشتری وفادار دوسه

2019/09/01 | 12:35 ب.ظ|

طرح مشتری وفادار برند دوسه در مدت محدود از تاریخ ٢۵/۴/٩۶ تا ٢۵/۵/٩۶ برگزار گردید. در طی این فستیوال افرادی که یکی از ریمل های دوسه را استفاده می کنند با ارسال عکس از ریمل خود و همچنین اسم فروشگاهی […]

فستیوال عکاسی از محصولات دوسه

2019/09/01 | 11:13 ق.ظ|

فستیوال انتخاب محصول برند دوسه به مدت محدود از تاریخ ۲۶/۰۵/۹۶ الی ۲۶/۰۶/۹۶ برگزار گردید. در این فستیوال افرادی که از محصولات برند دوسه استفاده می کنند، با ارسال عکس از لوازم آرایشی خود به همراه نام نمایندگی معتبری که […]

فستیوال های شهریور ماه ۹۶

2019/09/01 | 9:44 ق.ظ|

فستیوال تولد شهریور ماه برند دوسه از تاریخ ۰۱/۰۶/۹۶ الی ۰۲/۰۷/۹۶ برگزار گردید. در این فستیوال افرادی که در  این ماه به دنیا امده اند و تاریخ تولدشان را به صورت کامنت در زمان تعیین شده داخل پیج@doucce.middle.east  مطرح نموده […]

فستیوال های مرداد ماه ۹۶

2019/09/01 | 9:12 ق.ظ|

فستیوال تولد مرداد ماه برند دوسه از تاریخ ۰۱/۰۵/۹۶ الی ۰۲/۰۶/۹۶ برگزار گردید. در این فستیوال افرادی که در این ماه به دنیا امده اند و تاریخ تولدشان را به صورت کامنت در زمان تعیین شده داخل پیج@doucce.middle.east  مطرح نموده […]

سومین فستیوال تولد اردیبهشت ماه ۹۶

2019/08/03 | 1:29 ب.ظ|

سومین فستیوال تولد اردیبهشت ماه برند دوسه از تاریخ ۲۱/۰۲/۹۶ الی ۰۲/۰۳/۹۶ برگزار گردید. در این فستیوال افرادی که در  تاریخ ۲۱/۰۲ الی ۳۱/۰۲ به دنیا امده اند و تاریخ تولدشان را به صورت کامنت در زمان تعیین شده داخل […]

دومین فستیوال تولد اردیبهشت ماه ۹۶

2019/08/03 | 1:21 ب.ظ|

دومین فستیوال تولد اردیبهشت ماه برند دوسه از تاریخ ۱۰/۰۲/۹۶ الی ۲۱/۰۲/۹۶ برگزار گردید. در این فستیوال افرادی که در  تاریخ ۱۰/۰۲ الی ۲۰/۰۲ به دنیا امده اند و تاریخ تولدشان را به صورت کامنت در زمان تعیین شده داخل […]

اولین فستیوال تولد اردیبهشت ماه ۹۶

2019/08/03 | 1:12 ب.ظ|

اولین فستیوال تولد اردیبهشت ماه برند دوسه از تاریخ ۰۱/۰۲/۹۶ الی ۱۲/۰۲/۹۶ برگزار گردید. در این فستیوال افرادی که در  تاریخ ۰۱/۰۲ الی ۱۰/۰۲ به دنیا امده اند و تاریخ تولدشان را به صورت کامنت در زمان تعیین شده داخل پیج@doucce.iran […]

سومین فستیوال تولد خرداد ماه ۹۶

2019/08/03 | 12:46 ب.ظ|

سومین فستیوال تولد خرداد ماه برند دوسه از تاریخ ۳۱/۰۳/۹۶ الی ۳/۰۴/۹۶ برگزار گردید. در این فستیوال افرادی که در  تاریخ ۲۰/۰۳ الی ۳۱/۰۳ به دنیا امده اند و تاریخ تولدشان را به صورت کامنت در زمان تعیین شده داخل […]

دومین فستیوال تولد خرداد ماه ۹۶

2019/08/03 | 12:31 ب.ظ|

دومین فستیوال تولد خرداد ماه برند دوسه از تاریخ ۱۰/۰۳/۹۶ الی ۲۲/۰۳/۹۶ برگزار گردید. در این فستیوال افرادی که در  تاریخ ۱۰/۰۳ الی ۲۰/۰۳ به دنیا امده اند و تاریخ تولدشان را به صورت کامنت در زمان تعیین شده داخل […]

اولین فستیوال خرداد ۹۶

2019/07/29 | 10:24 ق.ظ|

اولین فستیوال تولد خرداد ماه برند دوسه از تاریخ ۰۱/۰۳/۹۶ الی ۱۲/۰۳/۹۶ برگزار گردید. در این فستیوال افرادی که در  تاریخ ۰۱/۰۳ الی ۱۰/۰۳ به دنیا امده اند و تاریخ تولدشان را به صورت کامنت در زمان تعیین شده داخل […]