فستیوال تولد مرداد ماه برند دوسه از تاریخ ۰۱/۰۵/۹۶ الی ۰۲/۰۶/۹۶ برگزار گردید. در این فستیوال افرادی که در این ماه به دنیا امده اند و تاریخ تولدشان را به صورت کامنت در زمان تعیین شده داخل پیج@doucce.middle.east  مطرح نموده اند یا دوستانشان را که در این بازه زمانی متولد شده اند، را تگ نموده اند در دومین فستیوال تولد شهریور ماه شرکت داده شدند. در پایان به قید قرعه به یک نفر از شرکت کنندگان یک پک آرایشی از محصولات برند دوسه تقدیم شان شده است.

بعد از قرعه کشی از طریق دایرکت با فرد برنده تماس گرفته شده و بعد از صحت تاریخ تولد، پک آرایشی ارسال شده است .

 

برنده یک پک آرایشی مرحله اول:

فریبا نواییان

برنده یک پک آرایشی مرحله دوم:

مرجان حاتمی

برنده یک پک آرایشی مرحله سوم:

نویدا نوبری