فستیوال انتخاب محصول برند دوسه به مدت محدود از تاریخ ۲۶/۰۵/۹۶ الی ۲۶/۰۶/۹۶ برگزار گردید. در این فستیوال افرادی که از محصولات برند دوسه استفاده می کنند، با ارسال عکس از لوازم آرایشی خود به همراه نام نمایندگی معتبری که از آن خرید کرده اند به آدرس تلگرام @Negarestanzjp  در این فستیوال شرکت داده شده اند.

در این فستیوال به صورت روزانه به قید قرعه به سه نفر از شرکت کنندگان یک پک آرایشی از محصولات برند دوسه تقدیم شده است.

اما سوپرایز ویژه برای کسانی که در فستیوال مشتری وفادار برنده نشده اند این است که بدون ارسال مجدد عکس، در این فستیوال حضور داشته اند.

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۰۱/۰۶/۹۶ :

خانم ازاده بازگیر از خرم اباد
خانم ملوک پویان مهر از تهران
خانم زینب دهقانیان

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۰۲/۰۶/۹۶ :

خانم نگین فیروز منش از تهران
خانم پریسا محمدی از لرستان
خانم سمانه کرمانی

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۰۴/۰۶/۹۶ :

خانم شیما طاهری از تهران
خانم مرضیه شیرعلی از خوزستان
خانم نازیلا سرشار

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۰۵/۰۶/۹۶ :

خانم نادیا عظیمی از کرمانشاه
خانم ماه عظیمی از خرم اباد
خانم نیلوفر شایگان صدر

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۰۶/۰۶/۹۶ :

خانم مهدیه احمد زاده تبریز
خانم الناز عباسی ار خرم اباد
خانم نازیلا باقری از تهران

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۰۷/۰۶/۹۶ :

خانم فاطمه الماسی از زنجان
خانم الهه زمانی از تهران
خانم ندا یوسفی

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۰۸/۰۶/۹۶ :

خانم ارزو عباسی از بندر ماهشهر
خانم فاطمه دین پرست از مشهد
خانم شیما رباط جزی از تهران

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۰۹/۰۶/۹۶ :
خانم پگاه شریفی از تهران
خانم شیوا اکبری از زنجان
خانم عارفه رحیمی از خرم اباد

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۱۰/۰۶/۹۶ :

خانم صدیقه شهبازی از تهران
خانم تینا کاشانی از قزوین
خانم سوگند شاه ولیان از تهران

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۱۱/۰۶/۹۶ :

خانم حمیده فخر از مشهد
خانم زینت نبی زاده از مشهد
خانم سارا گیاهی از تهران

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۱۲/۰۶/۹۶ :
خانم مهسا سجادی از زنجان
خانم اذر پنجی از خوزستان
خانم فاطمه بلیغ از اصفهان

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۱۳/۰۶/۹۶ :
خانم خدیجه عبادی از شهریار
خانم شیرین درویش وند از تهران
خانم بنت الهدی ناصری از ابادان

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۱۴/۰۶/۹۶ :

خانم بهاره سلطانی پور از شیراز
خانم زهرا ملکی از زنجان
خانم نگار غضنفری تهران

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۱۵/۰۶/۹۶ :
خانم مهسا جوادیان از سبزوار
خانم الناز ذکاتی از شهریار
خانم فرزانه بازارنوی از بهبهان

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۱۶/۰۶/۹۶ :

خانم افسانه خنیاگر از مشهد
خانم ازاده اسدی پور از یزد
خانم فاطمه نیک بین از زنجان

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۱۷/۰۶/۹۶ :
خانم نرگس دادفر
خانم فرزانه زنگنه
خانم محدثه محمد قاسم

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۱۸/۰۶/۹۶ :

خانم سحر حاجیان از تهران
خانم فاطمه قنبریان از تهران
خانم ساناز نصیری از شیراز

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۱۹/۰۶/۹۶ :

خانم اتیه کرد از اهواز
خانم زهرا یوسفیان از تهران
خانم مهدیه کچرانلویی از مشهد

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۲۰/۰۶/۹۶ :
خانم مهناز دیانت
خانم فاطمه پرتو
خانم مهیا

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۲۱/۰۶/۹۶ :

خانم عاطفه فراهانی از اراک
خانم رحیمه سرداری از یزد
خانم طاهره رحمانی

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۲۲/۰۶/۹۶ :

خانم فریبا امینی از مشهد
خانم غزل محمدی از تهران
خانم گودرزی از خرم اباد

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۲۳/۰۶/۹۶ :

خانم شیرین فرخ نژاد از تهران
خانم ستاره ارام منش از شهریار
خانم فهیمه نظری

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۲۴/۰۶/۹۶ :

خانم صدیقه نامداری از شیراز
خانم فریبا باقرپور از زنجان
خانم سحر خرمی از تهران

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۲۵/۰۶/۹۶ :

خانم شهره معمر از مشهد
خانم نگار عبداللهی از سنندج
خانم فاطمه رئیسی از خوزستان

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۲۶/۰۶/۹۶ :

خانم مینا فکری از از تهران
خانم سمیرا پورمرادیان از تبریز
خانم سحر کفشدوز از مراغه

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۲۸/۰۵/۹۶ :

خانم فهیمه راشدی از زابل
خانم ثمر سلیمی از کرج
خانم مریم خزانی

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۲۹/۰۵/۹۶ :
خانم بهاره رفیعی از اصفهان
خانم عزت اصغری
خانم شهرزاد

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۳۰/۰۵/۹۶ :

خانم پریا از خرم اباد
خانم ایلار بیات از تهران
خانم مرضیه رستگار

اسامی برندگان خوش شانس پک آرایشی ۳۱/۰۵/۹۶ :

خانم ارزو نافیان از شهرکرد
خانم فریبا خلجی از زنجان
خانم بهناز اذر از اصفهان